Liên kết

 

SIDEC phối hợp với một số đối tác chiến lược trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Các đối tác chính của SIDEC bao gồm:

Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp (IPSI)

Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp thuộc Bộ Công Thương thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hoạch định chiến lược, quy hoạch đến công nghiệp, thực hiện nghiên cứu khoa học, triển khai các dịch vụ tư vấn và dịch vụ khác trong lĩnh vực công nghiệp. IPSI là cơ quan chủ quản của SIDEC, hỗ trợ SIDEC trong các hoạt động nghiên cứu, điều tra, trao đổi thông tin giữa chính phủ và doanh nghiệp, tổ chức các khoá đào tạo và các hoạt động khác.

Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Liên minh châu Âu (CBI)

Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Liên minh châu Âu (CBI) là cơ quan trực thuộc Bộ ngoại giao Hà Lan thực hiện hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển khi xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. CBI hỗ trợ SIDEC trong cung cấp thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp Việt Nam- EU, hỗ trợ chuyên trang thông tin thị trường châu Âu trên website của SIDEC.

logo- fia vietnam

Cục đầu tư nước ngoài- Bộ kế hoạch và đầu tư (FIA)

Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.Cục Đầu tư Nước ngoài hỗ trợ SIDEC trong giới thiệu, quảng bá các thông tin, hỗ trợ xúc tiến liên kết doanh nghiệp và các hoạt động khác.