Dịch vụ

SIDEC cung cấp rộng rãi các dịch vụ phát triển doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ:

Hỗ trợ thông tin

Cung cấp Bản tin công nghiệp hỗ trợ hàng tháng với các thông tin chính sách, sự kiện, phân tích thị trường ( phân tích dữ liệu từ CBI, UN Comtrade)

Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ và sản phẩm cung ứng

Kết nối kinh doanh

Tổ chức và phối hợp tổ chức các Triển lãm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam;

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các triển lãm quốc tế, các chương trình học tập, tìm hiểu thị trường nước ngoài ( tại EU/Nhật Bản/Hàn Quốc);

Giới thiệu đối tác, kết nối kinh doanh trực tiếp khi có yêu cầu;

Tư vấn chính sách

Cung cấp các thông tin chính sách liên quan đến công nghiệp chế tạo, Công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam;

Tư vấn đầu tư trong Công nghiệp hỗ trợ (bao gồm cả tư vấn xây dựng Hồ sơ xin hưởng ưu đãi theo Quyết định 12/2011/QĐ-TTg).

Các dịch vụ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại khác

Dịch vụ nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ:

Lập hồ sơ và đánh giá năng lực doanh nghiệp

Các khoá đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tại doanh nghiệp (với sự hỗ trợ của Chương trình EPC- CBI; Dự án EU- Mutrap giai đoạn 4)

Đăng tải thông tin và kết nối doanh nghiệp thông qua website và cơ sở dữ liệu.

SIDEC thực hiện các dịch vụ trên với sự hợp tác của các đối tác chính gồm: Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Liên minh châu Âu (CBI- Hà Lan); Tổ chức hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA); KIAT (Hàn Quốc); Cơ quan đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam (thông qua Dự án EU-Mutrap giai đoạn 4); Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp- Bộ Công Thương; Cục đầu tư nước ngoài- Bộ kế hoạch và đầu tư;…