Liên hệ

Địa chỉ : Phòng 801, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email : info@nullsidec.vn; info@nullvietnam-manufacturing.com
Điện thoại : (+84) 43936 9593
Fax : (+84) 43825 3417

 

Ms.Binh
TS. Trương Thị Chí Bình
Giám đốc trung tâm

Email:
binhtc.ipsi@nullmoit.gov.vn;

truongchibinh@nullgmail.com

Phụ trách:
Quản lý chung, tư vấn doanh nghiệp

IMG_0112
Th.S Nguyễn Mạnh Linh
Phó giám đốc trung tâm

Email:
linhnm.ipsi@nullmoit.gov.vn;

ngmanhlinh@nullyahoo.com.vn
Phụ trách:
Tư vấn chính sách, tư vấn doanh nghiệp

TS. Trương Thị Chí Bình- giám đốc trung tâm thực hiện các hoạt động quản lý chung và tư vấn doanh nghiệp. TS. Bình là chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn chính sách, tư vấn quản lý doanh nghiệp trong các lĩnh vực Công nghiệp và SME. Th.S Nguyễn Mạnh Linh- phó giám đốc trung tâm thực hiện quản lý các dự án và tư vấn doanh nghiệp. Th.S Linh trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn quản lý sản xuất, quản lý chất lượng theo các chương trình hỗ trợ của Trung tâm. Th.S Linh có chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và quản lý doanh nghiệp.
Ms.Hanh
Th.S Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên

Email:
hanhngt.ipsi@nullmoit.gov.vn;

hanh_ipsi@nullyahoo.com
Phụ trách:
Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Ms.Bich
Th.S Phạm Ngọc Bích
Chuyên viện

Email:
bichpn.ipsi@nullmoit.gov.vn; ngocbich216@nullgmail.com
Phụ trách:
Điều phối các dự án hỗ trợ

Th.S Nguyễn Thị Hạnh là chuyên gia nghiên cứu chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, đầu tư. Th.S Hạnh phụ trách thực hiện các chương trình hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tổ chức sự kiện của Trung tâm.  Th.S Phạm Ngọc Bích là chuyên gia điều phối dự án của Trung tâm. Th.S Bích là người trực tiếp liên hệ với các đối tác và doanh nghiệp trong thực hiện các dự án phát triển của Trung tâm.
Mr.Phong
Th.S Phạm Hải Phong
Chuyên viên

Email:
phongph.ipsi@nullmoit.gov.vn;
Phphong87@nullgmail.com
Phụ trách:
Bản tin CNHT, website, thông tin doanh nghiệp

 Th.S Hoàng Thị Thu Hà
Chuyên viên

Email:
hoangha.ipsi@nullgmail.com
Phụ trách:
Tài chính kế toán, hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

Th.S Phạm Hải Phong là chuyên gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Th.S Phong phụ trách quản lý website, cung cấp các bản tin CNHT, hỗ trợ online cho doanh nghiệp.  Th.S Hoàng Thị Thu Hà là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, đầu tư. Th.S Hà phụ trách thực hiện quản lý tài chính các dự án của Trung tâm và hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp.